This page is in Danish.
Contact me by email. Read more info in English.
Picture Denne side hænger sammen med podcasten Læring iPad skole.

Jeg har uddybet mine synspunkter i disse debatindlæg:

Du finder plakater og andre materialer under Download

Picture Læring sker altid i spillet mellem identitet, indsigt og arbejdsfællesskab.

I spillet mellem identitet, indsigt og fællesskabet har eleven 4 livliner:

  1. læreren,
  2. de andre elever,
  3. elevens egne ideer
  4. og elevens erfaringer.
Hver af de fire livliner er nødvendige:
Læreren gør ordet levende gennem fortælling og er den der leder og fordeler arbejdet i klasserummet.
Læreren etablerer relationer til eleverne og sørger for at det hele er meningsfuldt gennem sin fag-didaktiske ekspertise.
Når læreren gør alt dette er den første livline på plads fordi eleven har en relation til læreren.

De andre elever er nødvendige for at samarbejdet omkring det faglige bliver levende gennem kommunikation og diskussion.
Man udveksler bedst med nogen på eget niveau - og man fejrer bedst sine resultater sammen med kammeraterne.
Med kammeraterne har man sin 2. livline til levende læring og elevens identitet udvikles gennem deltagelse i fællesskabet.

Elevens egne ideer er udtryk for at vedkommende tager ejerskab for emnet og har levendegjort det i sit sind - derfor skal undervisning aktivere elevens egne ideer og synspunkter.
Elevens ideer er livlinen til indsigt.

... og endelig er elevens egne erfaringer med kundskaberne helt afgørende. Uden at prøve selv, får ingen lært noget som helst. Det er erfaringerne der rodfæster læring og bygger bro mellem indsigt og identitet.


Tryk på billedet og se modellen: Modellen er min kombination af teori fra “Læring” af Knud Illeriis og “Situeret Læring” af Jean Lave.