Picture Lige nu er økologisk landbrug den bedst underbyggede metode til at dyrke jorden, så både jord, planter, dyr og forbrugere lever bæredygtigt.

Økologien er under udvikling og skal plejes og styrkes.

Fremtidens landbrug er plantebaseret og uden giftige sprøjtemidler.

Brugen af gødning og sprøjtemidler giver måske effektive og rentable landbrug på kort sigt, men har store konsekvenser for miljøet og de næste generationers muligheder på langt sigt.

Der skal ske ændringer for brugen af vores jord, så vi sørger for, at dem der kommer efter os ikke skal rydde op efter vores brug af gødning og gift.

Picture De bedste og mest relevante oplysninger får jeg fra Økologisk Landsforening.

Nyheder om Økologi.

Kortet viser økologer i Odsherred. Du kan bruge det som det er - eller zoome op.

På en række af økologerne er der link til deres hjemmeside og en video.
Du kan se videoerne herunder - det er en spilleliste med mange videoer.